Salgs og leveringsbetingelser

Disse bestemmelser er gældende, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

Priser

Priser i prislister, tilbud, ordrebekræftelser og på fakturaer er ekskl. moms. Ved ændring i indkøbspriser, valutakurser, toldsatser og afgifter udenfor vor kontrol, forbeholder vi os ret til at levere til gældende dagspris.

Gældende timetakster vil medgå som følger (alle takster ekskl. moms):
- Konsulentydelse/Servicetime/Teknisk service: kr. 850,- pr. time

Levering

Ordre tillægges et fragt og ekspeditionsgebyr på kr. 95,- ekskl. moms. Varer som sendes pr. efterkrav tillægges yderligere et gebyr på kr. 60,- ekskl. moms.

Returvarer

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale og der gøres opmærksom på, at varer, som er hjemtaget eller fremstillet specielt, ikke kan returneres. Varer modtages kun retur - ubrugte og ubeskadigede i original emballage og forsendelsen sker for afsenderens regning. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen (ekskl. fragt/-porto og ekspedition). Ønskes varen returneret efter 14 dage fra modtagelse af varen, kan dette kun ske ved forudgående aftale med skriftlig accept fra Meyra Ortopedia Danmark K/S (herefter kaldet Meyra):

Ved returnering skal varen ledsages af fakturakopi eller følgeseddel.

Returneres en vare i uoriginal emballage fratrækkes 15 % af varens pris.

Omkostninger til returnering afholdes af køber/afsender med mindre der er tale om en fejl eller mangel ved produktet. I tilfælde hvor returnering sker pga. fejl eller mangler skal det aftales med Meyra hvorledes produktet returneres.

Varereturnering foregår til Meyra Ortopedia, Støberivej 1, 3660 Stenløse - bemærk venligst at vi IKKE modtager pakker sendt pr. efterkrav/ufranko.

Varer til gennemsyn (udvalg)

Varer i udvalg er stillet til rådighed for gennemsyn eller afprøvning for en periode på op til 8 dage. Varen leveres på en udvalgsnota der gælder som bevis for at varen er i bestillers hænde og for dennes risiko. Hvis varen ikke returneres (jævnfør afsnittet ”returvarer”) indenfor 8 dage betragtes varen som købt og faktura på det fulde beløb fremsendes.

Mangler og reklamation.

Kontroller straks leveringen ved modtagelsen. Vær opmærksom på tryk og slagskader. Modtages et skadet produkt, skal der reklameres til transportør og Meyra på telefon 47 10 77 55 eller salg@meyra.dk snarest muligt efter varens modtagelse og senest 3 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget den pågældende fejl eller mangel. Reklamation over fejl og mangler skal altid afgives inden varen tages i anvendelse.

Medmindre andet angives yder Meyra 2 års reklamationsret for fabrikations- og materialemangel. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af købers forhold, eksempelvis som følge af fejlagtig anvendelse eller uautoriseret reparation. Viser en vare sig at være mangelfuld kan Meyra vælge at afhjælpe eventuelle mangler, hvoraf følger, at køber skal være pligtig til at afvente afhjælpning, for så vidt dette kan ske inden for en rimelig frist og uden væsentlig ulempe for køberen. For så vidt Meyra vælger at foretage afhjælpning som ovenfor anført, er køber ikke berettiget til at hæve handelen, fordre forholdsmæssigt afslag eller skadeserstatning.

Betalingsbetingelser

For konto kunder gælder Netto 30 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt betalingsfristen overskrides, tillægges rente efter Renteloven samt et rykkergebyr på kr.150 ekskl. moms . Ved salg til ikke-kontooprettede kunder betales der forud for varen pr. check, bankoverførsel eller pr. efterkrav.

Salg til private sker kun imod forudbetaling, bankoverførsel, kontantbetaling eller via vores webshop www.komfortshoppen.dk.

Ejendomsforhold

Varer, der er leveret til gennemsyn eller afprøvning på udvalgsnota, er og forbliver Meyra’s ejendom, indtil den fulde købesum inklusiv rente og omkostninger er betalt. Køber må ikke sælge, pantsætte, fremleje eller udlåne varer i udvalg. Ligeledes må køber ikke anvise varerne til genstand for udlæg eller udpantning. Varer til gennemsyn på udvalgsnota må ikke flyttes til anden adresse uden Meyra’s samtykke. Meyra er berettiget til når som helst at besigtige de, i udvalg, varer og forvisse sig om deres tilstedeværelse. Endvidere er Meyra berettiget til at afhente varerne, såfremt købers bo tages under Skifterettens behandling, som betalingsstandsnings- eller konkursbo, akkordforhandlinger indledes, udlæg eller udpantning foretages i købers løsøre.

Andet

For alle forhold der ikke er beskrevet i nærværende salgs- og leveringsbetingelser, vil den, til enhver tid Købelov gøres gældende. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser erstatter alle ældre, skriftlige som mundtlige, betingelser givet af Meyra.

Garanti/reklamationsret

I henhold til købelovens regler.

Forbehold

Der tages forbehold mod trykfejl, prisændringer samt øvrige forhold uden for vores kontrol.