Firmaprofil

Meyra Ortopedia Danmark, der er medlem af Meyra Ortopedia gruppen Wilhelm Meyer GmbH & Co. KG., blev etableret som et selvstændigt datterselskab i 1995. Meyra Ortopedia Danmark er således en del af Meyra Ortopedia koncernen, hvis netværk dækker det meste af Europa og store dele af den øvrige verden. Dette medfører at vi i Danmark er sikret produkter af højeste kvalitet, en kontinuerlig udvikling og know how samt produkter produceret på højteknologiske produktions-apparater, der sikrer kvalitet til særdeles gunstige priser.

Vort hovedkontor er beliggende i Stenløse, hvorfra vi distribuerer vore produkter direkte til vore kunder via en af vore mange eksterne samarbejdspartnere.

I Danmark indgår vi jævnligt i dialog med genoptræningscentre, brugere samt terapeuter for at indsamle viden omkring de specifikke behov der opstår på det danske marked. Disse behov analyseres og indsamles i vor udviklingsafdeling i Tyskland, således at vi kan tilpasse produkterne til de enkelte markeders behov.

Meyra Ortopedia Danmark afholder løbende kurser omkring brugen af kørestole, samt den tekniske baggrund for disse. Afhængig af kursets indhold samarbejder vi enten med vores tyske kollegaer eller med eksterne eksperter.


Forretningsområde: 

I Danmark har vi siden 2001 valgt at fokusere på mobilitetshjælpemidler og har i dag et solidt fæste på markedet som en af de førende leverandører. Vi er bevidste i valget og kan med den øgede fokus, sikre vores mange kunder en loyal og seriøs samarbejdspartner med 100 % fokus.

Personlig service:

Meyra Ortopedia Danmark er en mindre, men meget dynamisk del af den enorme Meyra Ortopedia gruppe. Vi har et stærkt serviceorienteret team, der alle er direkte involverede i alle faser fra et produkt bestilles, til det er leveret og installeret hos brugeren.

Vores salgsorganisation består af konsulenter og salgsassistenter, der er specialister i alle vore produkter og som i hvert tilfælde kan være behjælpelig med rådgivning, måltagning og tilpasning af de enkelte produkter. Vi lægger stor vægt på personlig og tillidsskabende kontakt både hos kunde og bruger, således at Meyras kvalitet opleves gennem hele forløbet.

Vort personale har en høj faglig ekspertise og er bredt funderet indenfor salg og service. Ved ansættelsen af vore eksterne konsulenter lægger vi vægt på den enkelte persons menneskelige egenskaber samt en teknisk baggrund, der sikrer en perfekt rådgivning omkring vore produkters muligheder og tekniske begrænsninger. Da alle tilpasninger af mobilitetshjælpemidler ofte sker i samarbejde med terapeuter, giver dette det bedste udgangspunkt og samarbejde omkring det at finde det bedst egnede produkt til brugeren. Med den tekniske og terapeutiske viden kombineret, opnås de bedste resultater – til gavn for brugeren.

Teknisk service:

Meyra Ortopedia Danmark yder landsdækkende service på alle produkter og vi garanterer levering af reservedele til de enkelte produkter i minimum 5-7 år. Reparation foretages på eget værksted eller, efter ønske, hos kunden. Vi benytter flere eksterne samarbejdspartnere således at vi er i stand til at servicere alle vore kunder på en for Dem tilfredsstillende måde.

Aktiviteter:

Meyra Ortopedia gruppen ønsker at være en dynamisk og aktiv virksomhed, med hovedvægt på banebrydende produkter der kan være med til at sætte nye standarder på markederne rundt om i verdenen. Derfor oprettes hvert år flere forskellige fokusgrupper blandt brugere og terapeuter for at få Deres vurdering og analyser af de behov der måtte være på markedet. Alle vore nyudviklede produkter testes endvidere af både brugere og terapeuter inden de endelige serier sættes i produktion. På denne måde kan vi tilrette vore produkter efter brugernes ønsker.

Leverandører:

Foruden produkter fra Meyra Ortopedia forhandler vi også produkter fra flere andre førende producenter. Her kan bl.a. nævnes rollatorer fra Humancare(Sverige), Specialstole og komfortsystemer fra InterCo (Tyskland), Styresystemer til elektriske kørestole fra Active Controls (USA), Specialrygge og puder fra Physipro (Canada), puder fra Winncare Group (Frankrig) samt hjælpemotorer mm. fra Decon (Sverige). Ens for alle produkterne i vor portefølje er, at de udvælges med stor vægt på høj kvalitet, leveringssikkerhed, funktionalitet, samt sikkerhed for konkurrencedygtige priser. Det er en udvælgelsesproces som vi vægter meget højt og vi er endvidere kendt for at stille store krav til vore leverandører ligesom vores kunder er berettiget til at stille store krav til os. For at sikre at samarbejdspartnere lever op til vores krav og standarder, evaluerer vi løbende vores produktportefølje i fællesskab med vore leverandører.